Algemene voorwaarden Zwemschool de Badmeester

Tarieven zwemlessen
De zwemlessen duren 40 minuten en worden gegeven in het zwembad van Leppehiem. De kosten zijn € 35,00 per 4 lessen. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.

Proefzwemmen/ afzwemmen.
De kosten voor het proefzwemmen zijn € 15,00. Voor het afzwemmen rekenen wij € 25,00. Deze kosten worden eenmalig via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Abonnementsgelden
Het is alleen mogelijk om uw abonnementsgeld te betalen via een automatische incasso. Dit gebeurt eens per 4 weken, vooraf.

Automatische incasso
Om via een automatische incasso bedragen van uw rekening te mogen afschrijven hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming vragen wij via een machtiging tot automatische incasso. Dit formulier ontvangt u samen met de bevestiging van de eerste zwemles en dient u ondertekend bij aanvang van de eerste les aan ons te overhandigen. 

Zodra er lessen gevolgd worden, wordt het lesgeld automatisch bij u geïncasseerd. Bij het niet nakomen van uw verplichtingen doordat een automatische incasso wordt geweigerd, wordt er contact met u opgenomen. Indien de verplichting niet binnen 7 dagen wordt betaald, wordt er een herinnering toegestuurd. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

Alleen op officiële feestdagen worden er geen zwemlessen gegeven. De officiële feestdagen staan hieronder vermeld. Voor alle duidelijkheid; indien een van de reguliere lessen op deze dagen valt, wordt er een inhaaltegoed toegekend en hiermee is een inhaalles te reserveren (wij bieden hiervoor speciale lessen op Restitutie van lesgelden (inhaaltegoed). Op geen enkele manier kan lesgeld worden verrekend en teruggestort.

Dit geldt ook voor het opgebouwde inhaaltegoed wat ontstaat door het afmelden van lessen. Wij werken met het internet zwemscore module; zodra u een les afmeldt bouwt u een tegoed op van 0.5 les. Dus als u twee lessen heeft gemist mag u een les inhalen mits het aantal inhaalplaatsen toereikend is. Het systeem geeft aan of er plaats is. Het is een extra service welke  zwemschool de Badmeester biedt maar is geen garantie dat er altijd voldoende plekken zijn op het moment u graag de lessen zou willen inhalen. Dit is namelijk afhankelijk van de leerlingen die lessen hebben afgemeld waardoor er een plekje vrijkomt. U dient dit tegoed tijdig in te plannen als inhaalles.

Opzeggen


Wanneer u om welke reden dan ook geen gebruik meer wilt maken van de zwemlessen bij Zwemschool de Badmeester  kunt u natuurlijk opzeggen. 
Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn is 4 weken.

Onze zwemschool is aangesloten bij opleidingsinstituut Envoz. Klik op het logo voor meer informatie.

Aanmelden

Klik hier om uw kind aan te melden voor onze zwemlessen.

Zwemscore Module

Volg de vorderingen van uw kind in onze Zwemscore-module. Klik op de afbeelding om in te loggen.

Facebook

Like onze Facebook-pagina voor het meest recente nieuws!